Publikacja

kacper
Posty: 29
Lokalizacja: Szymonków

Publikacja

Postautor: kacper » 26 wrz 2016, 16:56

Na przełomie listopada i grudnia będzie gotowa publikacja na temat hodowli ślimaków, której zawartość przedstawiam. Na początek będzie dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej. Kontakt telefoniczny 693 50 70 50 po godzinie 19:00.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.......................................................................................................3
WSTĘP.................................................................................................................4
EKOLOGIA 6
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH GATUNKÓW ŚLIMAKÓW.......7
- HELIX POMATIA..............................................................................................7
- HELIX LUCORUM............................................................................................8
- CORNU ASPERSUM.........................................................................................9
- EOBANIA VERMICULATA............................................................................10
- LISSACHATINA FULICA...............................................................................11
ANATOMIA I FIZJOLOGIA ŚLIMAKÓW 13
OGÓLNA BUDOWA ŚLIMAKA.......................................................................13
UKŁAD POKARMOWY....................................................................................15
UKŁAD HEMOLIMFATYCZNY.......................................................................16
UKŁAD WYDALNICZY....................................................................................16
UKŁAD ODDECHOWY....................................................................................17
UKŁAD NERWOWY..........................................................................................17
NARZĄDY ZMYSŁÓW.....................................................................................18
UKŁAD ROZRODCZY......................................................................................18
FIZJOLOGIA ROZMNAŻANIA........................................................................20
SEZONOWA AKTYWNOŚĆ ŚLIMAKÓW...................................................22
- HIBERNACJA..................................................................................................22
- ESTYWACJA...................................................................................................24
FILOGENEZA ŚLIMAKÓW...........................................................................24
ZNACZENIE ŚLIMAKÓW W GOSPODARCE CZŁOWIEKA 26
HISTORIA HODOWLI ŚLIMAKÓW 31
HISTORIA HODOWLI ŚLIMAKÓW W POLSCE......................................34
ŚRODOWISKO NATURALNE I HODOWLANE........................................37
ŚRODOWISKO..................................................................................................37
KLIMAT..............................................................................................................38
ŚLIMAKI A ŚRODOWISKO.............................................................................39
SYSTEM HODOWLI 40
ORGANIZACJA HODOWLI 41
CHÓW ZAMKNIĘTY 42
CHÓW WOLNY 45
TECHNOLOGIA CHOWU ŚLIMAKÓW W PARKACH.................................48
UŻYTKOWANIE ŚLIMAKÓW.........................................................................49
EKONOMIA HODOWLI.................................................................................50
- PRZEPISY PODATKOWE A HODOWLA ŚLIMAKÓW...............................56
PARK HODOWLANY.....................................................................................57
- TEREN PARKU...............................................................................................57
- ROŚLINNOŚĆ..................................................................................................58
- OGRODZENIE PARKU...................................................................................61
- ZABEZPIECZENIE ANTYUCIECZKOWE...................................................62
- INFRASTRUKTURA PARKU.........................................................................64
- NAWODNIENIE..............................................................................................67
MINIPARK TYPU “UL”....................................................................................68
PROBLEMY W PARKU.....................................................................................69
- TEMPERATURA..............................................................................................69
- WILGOTNOŚĆ................................................................................................70
- ŚWIATŁO.........................................................................................................70
- MIGRACJA ŚLIMAKÓW................................................................................70
WYCHOWALNIA MŁODZIEŻY...................................................................71
WYCHÓW W “ULACH” I KUWETACH.........................................................72
HIGIENA WYCHOWALNI.................................................................................................72
PROBLEMY W WYCHOWALNI......................................................................72
- TEMPERATURA..............................................................................................73
- WILGOTNOŚĆ................................................................................................73
- CYKL ŚWIETLNY...........................................................................................73
- “UCIECZKI” ŚLIMAKÓW..............................................................................74
REPRODUKTORNIA......................................................................................74
- OGRZEWANIE.................................................................................................75
- OŚWIETLENIE................................................................................................76
- SYSTEM WODNO – KANALIZACYJNY......................................................77
- WENTYLACJA................................................................................................78
- HIGIENA..........................................................................................................78
WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA................................................................79
- STOŁY REPRODUKCYJNE...........................................................................79
- POJEMNIKI (BOKSY, WANNY, KUWETY, KLATKI).................................81
- STOJAKI (STELAŻE, REGAŁY)...................................................................81
- NACZYNIA NIEŚNE.......................................................................................82
- TERMOMTR I WILGOTNOŚCIOMIERZ......................................................82
- SPRZĘT DODATKOWY..................................................................................82
PROBLEMY W REPRODUKTORNI................................................................82
- TEMPERATURA..............................................................................................83
- WILGOTNOŚĆ................................................................................................83
- CYKL ŚWIETLNY...........................................................................................84
- WENTYLACJA................................................................................................85
SUSZARNIA ŚLIMAKÓW..............................................................................89
POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE...........................................................90
- KOMORA HIBERNACYJNA – CHŁODNIA................................................90
- MAGAZYN PASZY..........................................................................................91
- MAGAZYN ŚRODKÓW CHEMICZNYCH...................................................92
- MAGAZYN SPRZĘRU – TECHNICZNY.......................................................92
- MAGAZYN ŚLIMAKÓW ZNOSZĄCYCH JAJA..........................................92
- WYLĘGARNIA................................................................................................93
- MAGAZYN ZIEMI..........................................................................................93
- ZAPLECZE SANITARNE...............................................................................93
GENETYKA A HODOWLA ŚLIMAKÓW........................................................94
- CHÓW W POKREWIEŃSTWIE.....................................................................94
- SELEKCJA.......................................................................................................95
PROBLEMY W HODOWLI...............................................................................96
SZCZEGÓŁOWY CHÓW ŚLIMAKÓW.......................................................96
REPRODUKCJA..............................................................................................99
POCZĄTEK REPRODUKCJI..........................................................................101
- WYBUDZANIE REPRODUKTORÓW.........................................................101
- AKLIMATYZACJA – KONDYCJONOWANIE............................................103
ROZMNAŻANIE..............................................................................................105
- KOPULACJA.................................................................................................105
- ZIEMIA...........................................................................................................107
- SKŁADANIE JAJ...........................................................................................109
- SPOSOBY PROWADZENIA LĘGÓW..........................................................110
PRZYKŁADOWY PLAN PRACY W REPRODUKTORNI............................112
HIGIENA...........................................................................................................113
REPRODUKCJA W TECHNOLOGII WŁOSKIEJ..........................................114
PROBLEMY Z REPRODUKCJĄ.....................................................................115
- NADMIERNA TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ.....................................116
- BRAK ŻEROWANIA.....................................................................................116
- MASOWE UPADKI ZWIERZĄT..................................................................117
- WYSTĘPOWANIE ROZTOCZA...................................................................118
- KOLOROWY ŚLUZ NA ŚLIMAKACH.......................................................119
- SŁABE ZNOSZENIE JAJ..............................................................................120
- “CHOROBY” JAJ...........................................................................................121
INKUBACJA...................................................................................................122
PROBLEMY Z INKUBACJĄ..........................................................................124
- BRAK WYLĘGU...........................................................................................124
- ROZLEWANIE SIĘ JAJ.................................................................................124
- WYSUSZENIE JAJ........................................................................................125
- KANIBALIZM...............................................................................................125
HIGIENA OSOBISTA OBSŁUGI REPRODUKTORNI..................................126
WYCHÓW MŁODZIEŻY 128
WYCHÓW W KUWETACH............................................................................130
WYCHÓW W “ULACH”.................................................................................131
PROBLEMY Z WYCHOWEM........................................................................132
- ZBIJANIE SIĘ MAŁYCH ŚLIMAKÓW W GROMADY.............................133
- “UCIECZKA” ŚLIMAKÓW..........................................................................133
- BRAK ŻEROWANIA.....................................................................................133
- PRZEGĘSZCZENIE W WYCHOWALNIACH.............................................134
- UPADKI ŚLIMAKÓW...................................................................................134
PARKI ZEWNĘTRZNE – TUCZ..................................................................135
- OBSADA PARKU..........................................................................................135
- ZADAWANIE PASZY....................................................................................136
- ZRASZANIE PARKU....................................................................................137
- OBSŁUGA PARKU........................................................................................138
- HIGIENA PARKU..........................................................................................139
PROBLEMY W PARKACH.............................................................................140
- SŁABY WZROST ŚLIMAKÓW....................................................................140 - ZŁY WZROST MUSZLI................................................................................141
- “UCIECZKA” ŚLIMAKÓW..........................................................................142
- WYSTĘPOWANIE SZKODNIKÓW.............................................................142
- “SZAŁ MIGRACYJNY”...............................................................................142
- SKŁADANIE JAJ W PARKU........................................................................142
- UPADKI ŚLIMAKÓW.....................................................................................................143
ZBIÓR ŚLIMAKÓW......................................................................................144
ZASADY HIGIENY PODCZAS ZBIORU ŚLIMAKÓW................................147
PROBLEMY ZE ZBIOREM.............................................................................148
- ŚLIMAKI WYWINIĘTE, ALE BEZ WAGI..................................................148
- ŚLIMAKI NIEDOROŚNIĘTE.......................................................................148
- WADY MUSZLI............................................................................................149
- PLAMY NA MUSZLI....................................................................................150
- KRUCHA, ZBYT CIENKA MUSZLA..........................................................151
SUSZENIE ŚLIMAKÓW...............................................................................152
PROBLEMY Z SUSZENIEM..........................................................................153
- TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ..............................................................153
- PADŁE ŚLIMAKI W WORKACH................................................................154
- SZKODNIKI...................................................................................................154
HIBERNACJA.................................................................................................154
PROBLEMY Z HIBERNACJĄ........................................................................156
- TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ..............................................................156
- ŚLIMAKI NIEWYROŚNIĘTE NIE HIBERNUJĄ........................................156
MAGAZYNOWANIE.....................................................................................157
PROBLEMY Z MAGAZYNOWANIEM.........................................................157
- TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ..............................................................157
- SZKODNIKI...................................................................................................157
- STRATY PODCZAS PRZECHOWYWANIA REPRODUKTORÓW...........157
- GŁĘBOKIE COFNIĘCIE W MUSZLĘ.........................................................158
TRANSPORT...................................................................................................159
- TRANSPORT JAJ...........................................................................................160
- TRANSPORT ŻYWYCH ŚLIMAKÓW.........................................................160
- PRZYCZYNY STRAT PODCZAS TRANSPORTU......................................161
ŻYWIENIE 166
PORÓWNANIE SKŁADU CHEMICZNEGO PASZ I ORGANIZMU ŚLIMAKA.........................................................................................................166
ŻYWIENIE ŚLIMAKÓW.................................................................................168
PASZA...............................................................................................................168
SKŁADNIKI PASZY I ICH ZNACZENIE.......................................................170
- WODA............................................................................................................170
- BIAŁKO..........................................................................................................170
- WĘGLOWODANY.........................................................................................171
- TŁUSZCZE.....................................................................................................171
- SOLE MINERALNE......................................................................................171
- WITAMINY.....................................................................................................173
DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE ŚLIMAKÓW NA PASZĘ.......................174
ŻYWIENIE ŚLIMAKÓW W TECHNOLOGII FRANCUSKIEJ....................175
PARAMETRY MIESZANEK DLA ŚLIMAKÓW..........................................175
BAKTERIE PRZEWODU POKARMOWEGO ŚLIMAKÓW........................176
PASZE DLA ŚLIMAKÓW................................................................................178
GŁÓWNE SKŁADNIKI MIESZANEK PASZOWYCH DLA ŚLIMAKÓW..179
WZROST...........................................................................................................180
ZUŻYCIE PASZY.............................................................................................182
ŻYWIENIE MAŁYCH ŚLIMAKÓW...............................................................184
ŻYWIENIE REPRODUKTORÓW...................................................................185
ŻYWIENIE FAZOWE......................................................................................186
ŻYWIENIE ŚLIMAKÓW NA POBÓR ŚLUZU..............................................187
METODY ŻYWIENIA.....................................................................................188
PORA KARMIENIA.........................................................................................188
ŻYWIENIE ŚLIMAKÓW W TECHNOLOGII WŁOSKIEJ...........................189
- ŻYWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE....................................................................191
- PASZE UZUPEŁNIAJĄCE............................................................................192
HODOWLA ŚLIMAKÓW A ŚRODOWISKO.............................................193
CHOROBY ŚLIMAKÓW 194
- ZAPOBIEGANIE CHOROBOM ŚLIMAKÓW.............................................196
- CHOROBY NIEZAKAŹNE...........................................................................197
SZKODNIKI W HODOWLI ŚLIMAKÓW 197
- SSAKI.............................................................................................................198
- ZWALCZANIE SZKODNIKÓW...................................................................199
- PTAKI........................................................................................................... 199
- PŁAZY I GADY.............................................................................................200
BEZKRĘGOWCE.............................................................................................200
- OWADY..........................................................................................................200
- ŚLIMAKI........................................................................................................201
ZATRUCIA I ZWALCZANIE ŚLIMAKÓW...............................................203
PRZEMYSŁOWE PRZETWÓRSTWO ŚLIMAKÓW...............................204
- MIĘSO............................................................................................................205
- PODZIAŁ ŚLIMAKA NA CZĘŚCI...............................................................205
- WARTOŚĆ ODŻYWCZA – SKŁAD CHEMICZNY MIĘSA ŚLIMACZEGO.................................................................................................206
- “ŚLIMACZE JAJA”.......................................................................................208
- “WĄTRÓBKI” ŚLIMACZE...........................................................................210
- MUSZLE.........................................................................................................210
- KOSMETYKA................................................................................................211
- ŚLUZ...............................................................................................................212
- EKSTRAKCJA ŚLUZU..................................................................................213
HODOWLA ŚLIMAKÓW A PRAWO.............................................................215
ZAKŁADANIE HODOWLI ŚLIMAKÓW......................................................216
OCHRONA GATUNKOWA HELIX POMATIA.............................................217
NADZÓR SANITARNY NAD HODOWLAMI ŚLIMAKÓW....................217
- CELE I ZADANIA SŁUŻBY WETERYNARYJNEJ....................................218
- REJESTRACJA HODOWLI ŚLIMAKÓW....................................................219
- WYMAGANIA WETERYNARYJNE............................................................219
- SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA......................................................................220
- REJESTRACJA ZAKŁADÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ.............................................................................................220
- OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI............................................221
DOKUMENTY JAKIE POWINIEN POSIADAĆ HODOWCA ŚLIMAKÓW....................................................................................................222
BIBLIOGRAFIA.............................................................................................225
INDEKS RZECZOWY...................................................................................227
INDEKS NAZWISK.......................................................................................232

Pozdrawiam
Kacper
R E K L A M A
skorupiak
Posty: 770
Lokalizacja: mazowieckie
Hoduję: Müller

Re: Publikacja

Postautor: skorupiak » 26 wrz 2016, 17:03

SUPER
Ale brak czegoś bardzo ważnego ! adresów firm skupujących ślimaki po bardzo dobrych cenach ! haha
Franek
Posty: 69
Lokalizacja: Łódzkie

Re: Publikacja

Postautor: Franek » 26 wrz 2016, 17:52

Kacper a Ty hodujesz ,czy hodowałeś? ,widzę że masz wiedze o ślimakach.
kacper
Posty: 29
Lokalizacja: Szymonków

Re: Publikacja

Postautor: kacper » 03 wrz 2017, 13:53

Materiał jest już ukończony i dostępny w wersji elektronicznej.
Pozdrawiam
Kacper
Andrew
Site Admin
Posty: 166
Lokalizacja: ...
Hoduję: Müller

Re: Publikacja

Postautor: Andrew » 03 wrz 2017, 17:59

Gratuluję!

Gdzie można ją nabyć? Wrzuć linka.
kacper
Posty: 29
Lokalizacja: Szymonków

Re: Publikacja

Postautor: kacper » 03 wrz 2017, 19:32

Dzięki!
Materiał do nabycia bezpośrednio u mnie, wysyłka za zaliczeniem pocztowym. Zawartość zgodna z podanym wcześniej spisem treści.
Telefon dla zainteresowanych: 693 50 70 50.

Pozdrawiam
Kacper
0543
Posty: 563
Lokalizacja: Wielkopolska
Hoduję: Müller

Re: Publikacja

Postautor: 0543 » 05 wrz 2017, 22:15

Witam kupiłem i wydaje mi się ze warto było .Uważam że dla początkujących skarbnica wiedzy. A dla mnie kilka fajnych pomysłów. Kto już przeczytał?
Kaczor71
Posty: 6
Lokalizacja: Irlandia

Re: Publikacja

Postautor: Kaczor71 » 16 lis 2017, 21:49

czy ktos jeszcze kupil ten material? Czy myslicie ze warto?
reefer
Posty: 128
Lokalizacja: polska
Hoduję: Müller

Re: Publikacja

Postautor: reefer » 16 lis 2017, 22:16

Zdecydowanie! WARTO!!!!
R E K L A M A
Grajek956
Posty: 32
Lokalizacja: Września
Hoduję: Müller

Re: Publikacja

Postautor: Grajek956 » 01 lis 2018, 18:25

Posiada ktoś ten materiał ? Pisałem na podany numer, ale brak odpowiedzi.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość